Firma ELREM w ciągu 20 lat swego istnienia rozszerzała zakres swej działalności w miarę wzrostu potrzeb energetyki przemysłu i zakładów wytwórczych transformatorów.

ELREM wyspecjalizował się w produkcji:
· Przekładni kątowych
· Zaworów bezpieczeństwa
· Wskaźników poziomu cieczy
· Dławików
· Uszczelek
· Odwilżaczy
· Styków do przełączników zaczepów

Dzięki szerokim kontaktom z producentami elementów wyposażenia transformatorów oferta nasza została poszerzona o elementy wyposażenia do transformatorów rozdzielczych i mocy. Szczegóły dotyczące naszej oferty przedstawiono w naszym katalogu.

Oprócz działalności produkcyjnej i handlowej Zakład nasz świadczy usługi w zakresie:
· Przeglądów przełączników zaczepów i transformatorów.
· Wymian elementów wyposażenia transformatorów na stanowisku zainstalowania.
· Wymian napędów podobciążeniowych przełączników zaczepów.
· Wymian szaf sterowniczych układu chłodzenia transformatorów.

Celem naszej działalności jest pełne zadowolenie naszego Klienta.
Przyjęcie tej prostej a jakże oczywistej prawdy wymaga od nas zdwojonych wysiłków zmierzających do poprawy jakości i niezawodności naszych wyrobów.
Dzięki ciągłemu wzrostowi produkcji i sprzedaży wyrobów firma nasza sukcesywnie obniża ceny oferowanych wyrobów i usług.